Koncert Izy Lach (03.03.2017)

Iza Lach zagra­ła sekret­ny aku­stycz­ny kon­cert w kame­ral­nej prze­strze­ni W-arte! Łowic­ka 56/3 wraz z Ada­mem Lewar­tow­skim, basi­stą zespo­łu L. Stadt.