Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Teledyski Marii Peszek

Teledyski Marii Peszek

Gościem dru­gie­go spo­tka­nia o wide­okli­pie będzie Kaje­tan Plis, autor zdjęć m.in. do tele­dy­sków Marii Peszek („Ej Maria”, „Samot­ny tata”, reż. A. Mali­szew­ska) i Flir­ti­ni („Szu­kam” reż. M. Kmi­ta).

Po pro­jek­cji tele­dy­sków zapy­ta­my nasze­go gościa o inspi­ra­cje i zaple­cze pro­duk­cji wideo oraz współ­pra­cę z reży­se­ra­mi, muzy­ka­mi i akto­ra­mi. Jak wyglą­da por­ces two­rze­nia sce­na­riu­sza tele­dy­sku i jego rela­cja do tek­stu pio­sen­ki? Jaka jest rola sce­no­gra­fii i kostiu­mów w budo­wa­niu este­ty­ki?


Ponad­to spoj­rzy­my na wide­oklip okiem badacza/badaczki kul­tu­ry – przyj­rzy­my się prze­mia­nom w post­pro­duk­cji, kon­tek­sto­wi spo­łecz­ne­mu i kul­tu­ro­we­mu obra­zów.

Spo­tka­nia popro­wa­dzi Wero­ni­ka Lewan­dow­ska – kul­tu­ro­znaw­czy­ni, badacz­ka nowych mediów i prze­mian w two­rze­niu opo­wie­ści audio­wi­zu­al­nych.