Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Sebastian Gutowski – Prymityvv wernisaż (23.06.2018)

Sebastian Gutowski – Prymityvv wernisaż (23.06.2018)

“Nothing you have to under­stand”!

Tego debiu­tu nie moż­na prze­ga­pić!
Bez blich­tru, za to z dużą daw­ką świe­żo­ści, nie­okrze­sa­nia i kon­tra­stów. Dzie­ła arty­sty, two­rzą­ce­go pod pseu­do­ni­mem Pry­mi­tyvv, dosko­na­le wpi­su­ją się w nurt art brut – sztu­ki pier­wot­nej i suro­wej. Obra­zy two­rzo­ne z pasją są, jak przy­zna­je sam arty­sta, dzie­łem przy­pad­ku.

Od sobo­ty 23 czerw­ca przy ul.Łowickiej 56/3 może­cie obej­rzeć wysta­wę prac Seba­stia­na Gutow­skie­go.

Pod pseu­do­ni­mem Pry­mi­tyvv kry­je się arty­sta, któ­ry nie boi się moc­nych kon­tra­stów i malar­skiej nie­po­praw­no­ści. Swo­ją sztu­kę trak­tu­je z przy­mru­że­niem oka, choć twier­dzi, że jest poważ­na jak zawał ser­ca.

23 czerw­ca 2018, godz. 19.00

Łowic­ka 56 lok. 3