Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Zofia Gramz na żywo w procesie tworzenia (16. 07. 2018)

Zofia Gramz na żywo w procesie tworzenia (16. 07. 2018)

Uwa­ga, uwa­ga! Live!

W ponie­dzia­łek o godz. 16:30 zro­bi­my dla Was na fb i insta­gra­mie rela­cję na żywo z pra­cow­ni Zofii Gramz! Będzie­cie mie­li uni­kal­ną oka­zję zoba­czyć jak artyst­ka two­rzy rysu­nek.

Zofia Gramz współ­pra­cu­je z W-arte Shop .
Jej pra­ce może­cie kupić u nas przez inter­net
www.w-arte.shop.pl , może­cie je też zoba­czyć naj­pierw na żywo w naszym sta­cjo­nar­nym skle­pie przy ul. Łowic­kiej 56/3 , któ­ry otwar­ty jest w każ­dy wto­rek 16.00-20.00 i czwar­tek 12.00-16.00
Jutro mamy dla Was wyjąt­ko­we wyda­rze­nie za pośred­nic­twem Social Mediów .

Zofia Gramz jest tak­że autor­ką fil­mów ani­mo­wa­nych i video. Jed­nak jej ulu­bio­nym medium pozo­sta­je rysu­nek (czar­ny tusz na papie­rze), nazy­wa ryso­wa­nie „myśle­niem w pro­ce­sie”, „trze­cią dzie­dzi­ną myśle­nia — śnie­niem przez robie­nie”.
Bądź­cie z nami w ponie­dzia­łek! [bre­ak hear]