Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Kawiarnia otwarta

Kawiarnia otwarta

W prze­strze­ni W-arte! Łowic­ka 56/3 otwo­rzy­li­śmy kawiar­nię. Naszej kawiar­nia wypo­sa­żo­na jest pro­fe­sjo­nal­ny eks­pres, któ­ry jest w sta­nie zapa­rzyć ide­al­ną i aro­ma­tycz­ną kawę. Jest to też moż­li­we dzię­ki talen­to­wi pra­cu­ją­cych u nas mło­dych i zdol­nych bari­stów.

Kawiar­nia jest otwar­ta zarów­no w cza­sie wszyst­kich wyda­rzeń dzie­ją­cych się w W-arte! jak i po rezer­wa­cji tele­fo­nicz­nej jako miej­sce dedy­ko­wa­ne kame­ral­nym spo­tka­niom biz­ne­so­wym.

O jakość naszej kawy dba Cof­fe­elab