Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! PRODUKCJA

DOM PRODUKCYJNY

W-arte! specjalizuje się w produkcji nieszablonowych wydarzeń i przedsięwzięć na potrzeby dużych firm, autorskich marek oraz instytucji kulturalnych czy edukacyjnych. Wierzymy, że każdemu projektowi, także biznesowemu, potrzebna jest odrobina artyzmu – to ta iskra, która decyduje o unikalności i pozwala nawiązać bliższą, trwalszą relację z odbiorcą. Takie niesztampowe podejście do podejmowanych wyzwań pozwala wyróżnić się na tle innych, wzmocnić wartości wpisane w DNA marki i wykreować pożądany wizerunek.


OFERTA

Wachlarz możliwości, który otwieramy przed firmami, markami i instytucjami jest szeroki i kompleksowy. Produkujemy:

  • wizu­al­ne mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne: kli­py wize­run­ko­we, rekla­mo­we i employ­er­bran­din­go­we; sesje foto­gra­ficz­ne; vide­okli­py arty­stycz­ne; nie­za­leż­ne pro­duk­cje fabu­lar­ne i doku­men­tal­ne; spo­ty i inne mate­ria­ły fil­mo­we do komu­ni­ka­cji w ramach social media i stro­ny inter­ne­to­wej
  • wyda­rze­nia: alter­na­tyw­ne for­my kon­fe­ren­cji i even­tów biz­ne­so­wych; wyda­rze­nia specjalne/ dedy­ko­wa­ne;  even­ty oko­licz­no­ścio­we; spo­tka­nia pra­so­we; gale i wyda­rze­nia cha­ry­ta­tyw­ne; pre­mie­ry pro­duk­cji fil­mo­wych, tele­wi­zyj­nych i teatral­nych; pre­mie­ry ksią­żek, płyt, maga­zy­nów mody; wer­ni­sa­że arty­stycz­ne
  • przed­się­wzię­cia inter­dy­scy­pli­nar­ne: festi­wa­le; insta­la­cje arty­stycz­ne; hap­pe­nin­gi; spek­ta­kle sce­nicz­ne wyko­rzy­stu­ją­ce róż­ne for­my sztu­ki; per­for­man­ce; wido­wi­ska mul­ti­me­dial­ne

Zajmujemy się też brandingiem, wprowadzamy limitowane serie dedykowane konkretnym firmom, twórcom czy instytucjom, kompleksowo dbamy o wizerunek oraz prowadzimy wielotorową komunikacją marek czy wydarzeń. Mamy także opracowanych kilka wariantów szkoleń, warsztatów i coachingów dedykowanych biznesowi oraz osobom chcących osiągnąć sukces w branży artystycznej.

 Jesteśmy otwarci na klientów, dostosowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.