Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /autoinstalator/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
W-arte! Przedpremierowy pokaz filmu „zeno-san”

Przedpremierowy pokaz filmu „zeno-san”

28.05.2018

godz. 19:00

W-arte Łowicka 56/3

Warszawa

Według Jaro­sła­wa Miko­ła­jew­skie­go kata­klizm, któ­ry doty­ka nas z bli­ska to labo­ra­to­rium ser­ca, bo poka­zu­je, co w życiu jest napraw­dę waż­ne.

Zeno, pro­sty zakon­nik z Pol­ski, w chwi­li wybu­chu bom­by ato­mo­wej w Naga­sa­ki znaj­do­wał się 6 kilo­me­trów od epi­cen­trum. Kim stał się po tym wyda­rze­niu?

Przed­pre­mie­ro­wy pokaz fil­mu doku­men­tal­ne­go „zeno-san”, w reży­se­rii Mar­ty Soko­łow­skiej, według sce­na­riu­sza Ewy Łuczak i Mar­ty Soko­łow­skiej, zdję­cia Jędrzej Nie­strój, muzy­ka Ola Biliń­ska.
Pokaz współ­or­ga­ni­zo­wa­ny przez fun­da­cję ARTin­TRAN­SLA­TION i W-arte!

Pokaz pry­wat­ny, wstęp tyl­ko na zapro­sze­nia.